Jak umění pomáhá

Galerie Kodl uspořádala již pět aukcí výtvarného umění pro Centrum Paraple. Výtěžek z prodeje uměleckých děl využívá Centrum Paraple na pomoc lidem na vozíku s poškozením míchy.

Výsledky minulých aukcí:

  • 24. 5. 2015 – 769 000 Kč
  • 29. 11. 2015 – 814 000 Kč
  • 29. 5. 2016 – 431 000 Kč
  • 27. 11. 2016 – 904 000 Kč
  • 30. 5. 2017 – 1 178 000 Kč
  • 26. 11. 2017 – 1 300 000 Kč
  • 27. 5. 2018 – 587 000 Kč

Tisková zpráva z aukce konané 27. 5. 2018.

Celkový výnos aukcí pro Centrum Paraple činí fantastických 5 983 000 Kč.

Naše filozofie

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění. Hlavní služby – odborné poradenství a sociální rehabilitaci – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktor soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, ošetřovatelky, osobní asistenti a další. Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poškozením míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 250 lidí. Třetina, asi 80 z nich, se stane novými klienty Centra Paraple. Pomoc Centra Paraple využívá opakovaně více než 1 400 lidí z celé České republiky.