Jak umění pomáhá

Galerie KODL uspořádala již deset aukcí výtvarného umění pro Centrum Paraple. Výtěžek z prodeje uměleckých děl využívá Centrum Paraple na pomoc lidem na vozíku s poškozením míchy. 

Aukce

Výsledky minulých aukcí:

Celkový výnos aukcí pro Centrum Paraple činí fantastických 10 678 000 Kč.

30. 5. 2021 745 000 Kč
29. 11. 2020 3 000 000 Kč
26. 5. 2019 950 000 Kč
27. 5. 2018 587 000 Kč
26. 11. 2017 1 300 000 Kč
30. 5. 2017 1 178 000 Kč
27. 11. 2016 904 000 Kč
29. 5. 2016 431 000 Kč
29. 11. 2015 814 000 Kč
24. 5. 2015 769 000 Kč

aukce_obsah

Naše filozofie

Centrum Paraple peníze využívá na svou činnost a pomáhá díky nim lidem na vozíku s poškozením míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci a vrátit se zpátky do plného, aktivního života. Svými službami motivuje a podporuje klienty v úsilí o samostatnost, nezávislost, společenské a pracovní uplatnění.
Hlavní služby – sociální rehabilitaci a odborné poradenství – poskytuje tým pracovníků. Patří mezi ně sociální pracovníci, psychologové, ergoterapeuti, instruktoři soběstačnosti, fyzioterapeuti, pohyboví terapeuti, zdravotní sestry, ošetřovatelky, osobní asistenti a další.
Každý rok se v důsledku úrazu nebo onemocnění s poškozením míchy musí začít pohybovat na vozíku přibližně 280 lidí. Třetina, asi 90 z nich, se stane novými klienty Centra Paraple. Pomoc Centra Paraple využívá opakovaně více než 1 500 lidí z celé České republiky.