Aktuální aukce

Aukce pro Paraple, jenž se koná v rámci aukčních dní galerie KODL (poslední květnový víkend proběhla již 87. aukce této galerie), doznala za poslední roky několika změn. V posledních ročnících je u vybraných děl věnovaných do aukce ve prospěch našeho centra určená procentuální část z celkové částky, která bez snížení o aukční přirážku podpoří naše služby. Letos se díky této aukci vybralo krásných 1 536 500 Kč.

Podpořit naše centrum prostřednictvím Aukce pro Paraple budete moci zase za rok v rámci 89. aukčního dne galerie KODL. Pokud sami uvažujte o prodeji uměleckého díla a chtěli byste zároveň podpořit Centrum Paraple, ozvěte se nám a my Vás propojíme s panem doktorem Kodlem a jeho úžasným týmem.

Děkujeme všem dražitelům za vydražení všech 12. děl, která podpořila naší organizaci. Děkujeme výtvarníkům a vlastníkům děl za darování části výtěžku z vydražených děl. A moc děkujeme galerii KODL nejen za zprostředkování celé aukce, ale hlavně za dlouhodobé přátelství a skvělou atmosféru, letos už po 11.

David Lukeš, ředitel Centra Paraple

Galerie Kodl_2022


Galerie KODL uspořádala dne 29. května 2022 tradiční aukci, na které byla dražena i díla, jejichž výtěžek byl věnován Centru Paraple.
Zájemci se mohli těšit z práce Luise Frydman, Jana Híska, Adama Kašpara, Ivana Pinkavy, Viktora Pivovarova, Jaroslava Róny, Iry Svobodové, Jakuba Špaňhela, Karla Štědrého a Márii Švarbové. Celou kolekci pak doplnil vzácný skleněný objekt „Slunečnice“, jež navrhla významná a světově uznávaná sklářská výtvarnice Ivana Houserová, který do dražby věnovala sklářská dílna Moser. Charitativní kolekci navíc doplnilo i plátno „Corrida del Torro“ Karla Gotta.

Slunečnice
Moser & Ivana Houserová (1957-2015)

tavené, broušené a leštěné sklo, 2005, nesign., 45 × 45 × 9 cm

Moser + Ivana Houserová SlunečniceNádherné a unikátní dílo „Slunečnice“ poskytla do benefiční dražby sklářská dílna Moser, která svou historií sahá až do poloviny 19. století, kdy si jednoho zimního večera talentovaný mladý, tehdy teprve čtyřiadvacetiletý rytec skla Ludwig Moser otevřel vlastní dílnu v Karlových Varech. Od té doby firma Moser spolupracovala s mnohými nadanými sklářskými umělci a designéry, a získala tak ocenění a zakázky po celém světě. Dlouhodobě spolupracovala i s českou výtvarnicí, sochařkou a pedagožkou Ivanou Houserovou, jejíž práce jsou zastoupeny ve více než stu soukromých sbírek a navštívily přes dvě stě výstav po celém světě (mezi jinými například Vídeň, New York, Houston, Ebeltoft nebo Sars-Poteries). Houserová je známá pro své tavené plastiky, které navozují pocit harmonie a všudypřítomné přírody. Je v nich cítit její pozitivní postoj k životu. Svým dílům citlivě a nepodbízivě dopřává symbolické hloubky spočívající v poznání, že žádný den není všední. V předloženém díle tento harmonický pocit ještě podpořila „žížalkovým“ dekorem, jenž jemně modeluje reliéf a barvě propůjčuje množství odstínů, podtrhujícím dynamičnost pohybu ve struktuře skla. Z kladívkové ceny bude věnováno 30 % na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Odhadní cena: 300 000 – 500 000 Kč
Dosažená cena: 550 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 165 500 Kč

Fialové ráno
Autor: Jan Hísek (* 1965)

olej na plátně, 2013, PD, 30 × 50 cm, rám

Jan Hísek - Fialové ránoLyricky laděné plátno Fialové ráno představuje charakteristikou tvorbu svébytného současného umělce Jana Híska, který na sebe upozornil již za svých studií grafiky na VŠUP v Praze. Již tehdy se v jeho tvorbě, především mezzotintových tiscích, projevila nezvykle bohatá imaginace kombinovaná se smyslem pro realistický detail. Schopnost spojit tyto na první pohled protikladné prvky tvorby je základním kamenem jeho přístupu k tvorbě i v malbě, které se soustavně věnuje od roku 1998 a která se postupně stává hlavním médiem jeho výtvarné činnosti. I v předloženém plátně Fialové ráno spatřujeme protiklady: imaginativní mlžný růžový opar v určitých nuancích připomínající tvorbu Josefa Šímy, Toyen nebo Jindřicha Štyrského, z jejichž uměleckého odkazu autor hojně čerpá, společně s minuciózní drobnokresbou jakýchsi prazvláštních tvorů. Kombinace uvolněného, až automatizovaného rukopisu společně s velice přesným a vycizelovaným zásahem v podobě kresby přináší velice subtilní a naprosto svérázný nadčasový výraz. Dílo bylo vystaveno ve Špálově galerii v roce 2014 na autorově samostatné výstavě s názvem Řeka a pochází přímo z ateliéru umělce. Z kladívkové ceny autor věnuje 50% na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 35 000 Kč
Odhadní cena: 50 000 – 70 000 Kč
Dosažená cena: 61 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 30 500 Kč

Lustr
Autor: Jakub Špaňhel (* 1976)

komb. tech. (akryl, pigment) na plátně, 2015–2021, sign. na rubu, 95 × 71 cm

Jaknub Špaňhel - LustrŽivelně pojaté plátno je vynikající ukázkou osobitého projevu vyhledávaného umělce Jakuba Špaňhela, jehož tvorbu můžeme nalézt ve významných tuzemských i světových sbírkách. Spontánně pojatý obraz zachycuje jeden ze zásadních motivů Špaňhelovy tvorby. Vznešené lustry, které jsou často nedílnou součástí honosných interiérů šlechtických a církevních historických staveb, provázejí autora už od doby, kdy jako nesmírný talent diplomoval na pražské Akademii. Jeho malířský styl, námětově ovlivněný klasickou malbou, je velmi charakteristický, založený na uvolněném rukopise a redukované formě, čímž dává vyniknout podstatě a energii vyobrazených věcí. Dílo pochází přímo z ateliéru umělce. Z kladívkové ceny věnuje autor 50% na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč
Dosažená cena: 180 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 90 000 Kč

VOID 7
Autor: Ira Svobodová (* 1986)

akryl na plátně, 2022, sign. na rubu, 80 × 60 cm

Ira Svobodová - VOID 7Precizní, avšak citlivá malba VOID 7 pochází z ateliéru vyhledávané současné umělkyně Iry Svobodové, jejíž interdisciplinární tvorba – od malby přes design až po sochařství – zaujala jak galeristy, tak řadu sběratelů. Má za sebou množství sólových i skupinových výstav a její dílo je zastoupeno v soukromých sbírkách v ČR, USA, Kanadě, na Slovensku, v Rakousku, Německu, Slovinsku nebo Polsku. Její výtvarný projev je založen na maximální koncentraci, přesnosti a redukované, zato však velmi jemné a citlivé barevnosti. V počátcích tvorby se orientovala především na průzkum modernistické architektury a zabývala se jejím specifickým tvaroslovím, na což měla pravděpodobně iniciační vliv její stáž v Rio de Janeiru, kde ji zaujalo především dílo Oscara Niemeyera. Něco z architektonického uvažování se propsalo i do její malířské praxe. Pracuje v sériích a před každou sérií si připravuje modely z překližky nebo papíru, výsledná zátiší pak fotí a pracuje s nimi jako skicami pro malby. Z kladívkové ceny autorka věnuje 50% na podporu neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Odhadní cena: 90 000 – 120 000 Kč
Dosažená cena: 180 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 90 000 Kč

Acid House Vol. 2 II
Autor: Karel Štědrý (* 1985)

komb. tech (akryl a pastel) na plátně, 2022, sign. na rubu, 120 × 80 cm

Karel Štědrý - Acid House Vol. 2 IIObraz Acid House Vol. 2 II představuje charakteristickou práci současného českého malíře a grafika Karla Štědrého, jehož nezaměnitelný rukopis se formoval již v době, kdy působil v umělecké skupině Obr., jež v době adorace konceptualismu nezanevřela na médium malby a naopak se ji jala zapojit do širších historických, ale i mezinárodních souvislostí. Ve svém díle se formálně odkazuje ke klasikům abstraktního umění a modernistické avantgardy. Svým způsobem reviduje reduktivní obrazovou formu a pomocí originální a svébytné barevné výstavby a obrazové kompozice upcykluje estetická východiska rané moderny, aby je mohl aplikovat pro jednadvacáté století. Ačkoliv se jeho malba dá opsat jako geometrická abstrakce, jeho projev nikdy neopustila plastičnost, která jako by nechávala jednotlivé geometrické formy prostupovat skrze obrazy. Dílo pochází z autorova ateliéru. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Odhadní cena: 120 000 – 160 000 Kč
Dosažená cena: 150 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 75 000 Kč

Kompozice s modrými hranoly
Autor: Jaroslav Róna (* 1957)

olej na plátně, 2020, sign. na rubu, 130 × 95 cm

Jaroslav Róna - Kompozice s modrými hranolyTechnicky suverénně vystavěná práce je kvalitní ukázkou malířské tvorby přední osobnosti současné české umělecké scény Jaroslava Róny. Tento vyhledávaný umělec proslul jako skvělý sochař, který mimo jiné vedl v letech 2005–2012 ateliér sochařství na pražské Akademii. Dílo v typickém hutném rukopise tak můžeme chápat také jako propojení dvou pro autora zcela zásadních uměleckých disciplín, tedy malby a sochy, v dokonalou syntézu. Plátno se stává prostorem pro tvarové studie, pro experimentování s hmotou, barvou, a pro hledání nových originálních východisek. Kompozice s modrými hranoly září tvůrčí svobodou, a ačkoliv se jedná o abstraktně pojatý obraz, volnými asociacemi nás může zavést do světa biologického mikrokosmu či elementárních fyzikálních částic. Práce pochází přímo z umělcova ateliéru. Z kladívkové ceny díla se autor rozhodl věnovat 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Odhadní cena: 400 000 – 600 000 Kč
Dosažená cena: 600 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 300 000 Kč

Nuées (triptych)
Autor: Louise Frydman (* 1989)

porcelán na ručním papíře (triptych), 2021, sign. PD, celek 50 × 63 cm, rám

Louise Frydman - Nuées triptychVelmi jemná a čistá práce Nuées představuje charakteristickou tvorbu francouzské umělkyně Louise Frydman, jejíž jméno je již nerozlučitelně spjato s křehkostí keramiky a porcelánu. Ač původním zaměřením fotografka, již v roce 2015 obrátila svou pozornost ke keramice a svými jedinečnými a citlivými realizacemi téměř ihned zaujala sběratele, ale i dekoratérské domy a designery. Nyní spolupracuje s luxusními módními domy, jakými jsou například Hermès, Bonpoint nebo Yiqing Yin. V červnu 2019 získala Louise Frydman od ministra kultury Francka Riestera cenu „1 immeuble, 1 oeuvre“ (1 budova, 1 dílo) za spolupráci se společností Vinci Immobilier a v témže roce byla její práce vybrána do mezinárodní soutěže ICAA Blanc de Chine, v rámci níž byla vystavena v Pekingu v srpnu 2019. Ve svých nesmírně působivých a podmanivých keramických objektech dosahuje efektu efemérnosti, k čemuž odkazují i velice poetické názvy, které dává svým dílům. Nuées v doslovném překladu znamená mrak, ale také houf nebo hejno, a podle autorčiných slov odkazuje k vizuální působivosti hejna ptáků, které se synchronně pohybuje oblohou. Dílo pochází přímo z ateliéru autorky. Z kladívkové ceny se autorka rozhodla věnovat 50 % na podporu činnost neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč
Dosažená cena: 120 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 60 000 Kč

Pro Jana Svobodu
Autor: Ivan Pinkava (* 1961)

D-Print na Museo Portfolio Photorag Paper 1/10, 2017, sign. na rubu, 32 × 42 cm

Ivan Pinkava - Pro Jana SvoboduPoutavý snímek jedné z nejvýraznějších osobností současné české, ale i světové fotografie Ivana Pinkavy reflektuje autorův svébytný vizuální projev v celé jeho síle a jedinečnosti. Umělec prostřednictvím svých děl mluví o neúprosnosti plynutí času, o nejistotě či pomíjivosti. Snímek Pro Jana Svobodu navíc komentuje autorův vztah k tomuto významnému představiteli českého výtvarného umění, který se ve svých snímcích pokusil redefinovat jazyk fotografie ve vztahu k sochařství a malířství, a v šedesátých letech tato jeho snaha vyvrcholila vysoce filosofickými sebereflexivními obrazy často citujícími vlastní tvorbu, což ho zařadilo mezi průkopníky apropriace. Práce pochází přímo z umělcova ateliéru a byla součástí jeho výstavy „Napřed uhořet“ v Ostravě v roce 2018. Z kladívkové ceny tohoto díla se autor rozhodl věnovat 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Odhadní cena: 60 000 – 100 000 Kč
Dosažená cena: 42 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 21 000 Kč

Zvědavý svět
Autor: Viktor Pivovarov (* 1937)

olej na plátně, 2019, sign. na rubu, 60 × 60 cm, rám

Viktor Pivovarov - Zvědavý světPůvabné dílo Zvědavý svět je ukázkou tvorby jednoho z čelních představitelů tzv. konceptuální školy, dlouhodobě působícího a žijícího v Praze. Jeho nedávná výstava ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze uvítala mnoho návštěvníků a zapůsobila jak na odbornou, tak i laickou veřejnost. Pivovarov ve své tvorbě pracuje jak s odkazy k malířské avantgardě, tak s hlubinnou imaginací a až narativní ilustrací. Ostatně právě jeho ilustrátorská činnost je mnohým nejvíce známa. Kresbami totiž doprovodil jak pohádky Hanse Christiana Andersena, tak například i hluboce existenciální romány Fjodora Michajloviče Dostojevského nebo básně Walta Whitmana. V obraze Zvědavý svět se setkáváme s velkou, až ilustrativně pojatou myší, kterou v lyricky vzdušné krajině doprovázejí obrazce asociující moderně geometrické abstraktní obrazy. Dílo pochází přímo z ateliéru autora. Z kladívkové ceny díla se umělec rozhodl věnovat 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Odhadní cena: 400 000 – 700 000 Kč
Dosažená cena: 340 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 170 000 Kč

Girls Power II
Autor: Mária Švarbová (* 1988)

digitální fotografie 1/10, 2020, sign. na rubu, 100 × 80 cm, rám, zaskl.

Mária Švarbová - Girls Power IIFotografie Girls Power II pochází ze série Swimming Pool, které se autorka začala věnovat v roce 2017. Série zobrazuje staré plovárny ze Slovenska v kompozici s plavkyněmi v pestrobarevných pryžových čepicích. Na fotografii Girls Power II je zachycena souměrná kompozice tří plavkyní, jejichž vzpřímený postoj se odráží ve vodě a principem osově souměrného zrcadlového překlopení se odráží i podle vertikální osy. Barevná kontrastní kombinace bílé a výrazně barevných čapek společně s unylou geometrií plovárny z druhé poloviny minulého století vzbuzují v pozorovateli pocit nostalgie. Mladá umělkyně je nejen talentovanou výtvarnicí, ale také autorkou reklamních kampaní pro Apple či Museum of Ice Cream v NYC a držitelkou několika prestižních ocenění – patří mezi laureáty Hasselblad Masters a rovněž je členkou žebříčku Forbes „30 pod 30“. Dílo pochází přímo z autorčina ateliéru a je k němu přiložen certifikát autenticity. Z kladívkové ceny díla se umělkyně rozhodla věnovat 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Odhadní cena: 130 000 – 170 000 Kč
Dosažená cena: 170 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 85 000 Kč

Severočeská pánev
Autor: Adam Kašpar (* 1993)

olej na plátně, 2020, sign. na rubu, 90 × 140 cm

Adam Kašpar - Severočeská pánevSuverénně provedená malba Severočeská pánev představuje sběrateli velmi ceněnou tvorbu současného českého malíře Adama Kašpara, který již od svých studentských let navazuje na bohatou tradici krajinomalby spojenou v českém prostředí především se jménem Julia Mařáka. Nejsou to však pouze nestoři české krajinomalby, kteří mladého autora uchvátili. Jak sám tvrdí, vychází i z krajinomalby severské, britské či skotské. Ve své tvorbě se zabývá pradávným vznikem přírody a stejně tak i jejím zánikem. O to zajímavější je, že nejvíce se věnuje existenci „neživých“, anorganických přírodních materiálů, jakými jsou skály, kameny, nebo třeba v nejnovějším cyklu vesmírných objektů hvězdy. Při průzkumu hornin a skalních masivů postupuje umělec až vědecky. Většině obrazů předcházejí přípravné skici a kresby a téměř nikdy se nejedná o čistě realistický krajinný výjev. Umělec ke krajině přistupuje jako k archivu života planety Země a často pracuje s průřezy nebo kolážovitou skladbou krajinných výjevů. Obraz Severočeská pánev vznikl v plenéru v létě roku 2020 a podle autorových slov se jedná o „geopolitickou sondu industriální krajinou“. Dílo pochází přímo z ateliéru umělce. Z kladívkové ceny autor věnuje 50 % na podporu činnosti neziskové organizace Centrum Paraple.
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Odhadní cena: 100 000 – 150 000 Kč
Dosažená cena: 90 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 45 000 Kč

Corrida del Torro
Autor: Karel Gott (1939-2019)

olej na plátně, 1999, sign. LD, 51 × 60 cm, rám

Karel Gott - Corrida del TorroVizuálně přitažlivá práce je dílem oblíbeného českého interpreta, dosud nepřekonaného držitele mnoha prestižních ocenění včetně několika desítek Zlatých slavíků, kterého malování, stejně jako zpěv, provázelo celým životem a stalo se dalším ze způsobů jeho uměleckého vyjádření. Gott se díky své pracovitosti a důvtipu postupně propracoval k vlastnímu, zcela osobitému stylu, rozpoznatelnému na první pohled. Plátno mu nabízelo nekonečné možnosti a dovolilo mu nechat fantazii plynout tak daleko, jak jí jen sám dovolil, přičemž s nadšením hledal inspiraci v jemu blízkém prostředí showbyznysu, v dílech starých mistrů nebo v silných cestovatelských zážitcích. Zdařilý obraz výborným způsobem reprezentuje umělce jako bytostného figuralistu, který dokázal velice sugestivně zachytit tradiční španělské představení koridu. Výtvarník nechal naplno vyznít plasticitě tvaru a tělesnému objemu, jako by postavy nabývaly zvláštního trojrozměrného charakteru, a navázal tak na vizualitu zakladatele kubismu Pabla Picassa. Nositelem výtvarného výrazu se pak stává kolorit, který umělec nechal rozehrát v symfonii plné živočišnosti i hravosti zároveň. Dílo je reprodukováno v monografii Michaely Remešové (Karel Gott: Bilder / Obrazy, Praha 2006, obr. nepag.) a knize Karel Gott Obrazy aneb proč je pro mě důležité malovat, Praha 2002, str. 91. Gott si všech svých obrazů velice vážil a s oblibou je osobně daroval svým nejbližším; i toto plátno pochází z majetku autorova blízkého přítele. Z dosažené ceny na kladívku bude 15 % věnováno ve prospěch Centra Paraple. Při konzultacích posouzeno prof. T. Vlčkem, CSc., a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza Mgr. T. Donné.
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Odhadní cena: 1 500 000 – 2 500 000 Kč
Dosažená cena: 2 700 000 Kč
Ve prospěch Centra Paraple: 405 000 Kč

Tradice Aukce pro Paraple se stala jednou z výrazných finančních a společenských opor naší činnosti.

Děkujeme!